Kosteloos professioneel onderzoek?

Het Nationaal Scholenonderzoek biedt scholen de mogelijkheid om peilingen vele malen eenvoudiger uit te voeren, zonder gedoe met ingewikkelde inlogcodes voor ouders. Het onderzoek bestaat uit drie gestandaardiseerde modules; toepasbaar voor alle scholen, ongeacht denominatie en/of methode. Dit zijn:

 • Oudertevredenheid enquête
 • Medewerkertevredenheid enquête
 • Leerlingtevredenheid enquête

De wetenschappelijk onderbouwde enquêtes leveren valide resultaten op, weergegeven in een compact en leesbaar rapport. U krijgt een helder inzicht in de beleving van ouders, medewerkers en leerlingen en kunt met 1 druk op de knop een kant-en-klaar rapport printen!

Aan de ouderpeiling en leerlingpeiling zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van € 39,95 administratiekosten. Toegang tot de resultaten is geregeld via een persoonlijk account en uw eigen online dashboard.

Deelnemen

 • Online aanmelden, in 1 minuut geregeld!
 • Download de gratis folders en deel deze uit onder ouders.
 • Maak gebruik van de gratis ‘banners’ voor op uw website of in de nieuwsbrief!
 • Leerlingen kunnen de enquête op school invullen. (U krijgt van ons een link)
 • Nodig medewerkers uit om de vragenlijst in te vullen via Scholenonderzoek.nl. (vanaf de werkplek of vanuit huis!)

NO-pad2

Aanvullende inzichten!

Wilt u de resultaten van uw school afzetten tegen landelijke gegevens (zgn. landelijke benchmark) dan kan dat ook. Resultaten worden dan in de geautomatiseerde online rapportage vergeleken met die van scholen met een gelijk profiel (op denominatie en/of onderwijsstroming). Voor de benchmarkrapportage betaalt u een bijdrage van slechts EUR 49,95

Voor schoolbesturen is bovendien een bovenschoolse rapportage beschikbaar. Tot slot bieden wij scholen ook marktprofiel-scan’s aan en de zgn. imagoscan’s.

Bestuurlijke rapportages

Voor bovenschoolse besturen zijn (tegen meerprijs) bestuursrapportages beschikbaar.
Daarnaast bieden wij besturen ook de marktprofiel-scan’s aan en de zgn. imagoscan’s.

Automatische rapportages voor ouders

Het terugkoppelen van de resultaten van uw peilingen gaat met het Nationaal Scholenonderzoek helemaal automatisch. De resultaten worden, na goedkeuring, op de website van scholenkeuze geplaatst. Daar vinden ouders een kort en bondig overzicht van de belangrijkste indicatoren op 6 criteria namelijk:

 • Algehele tevredenheid
 • Sfeer
 • Veiligheid
 • Gebouw
 • Opbrengst
 • Communicatie

Ook leveren wij de de zgn. ‘Net Promotor Score’ ; een veelgebruikte prestatie-indicator die de mate van aanbevelen weergeeft.

Kortom: geen gedoe meer met ‘knippen en plakken’ van resultaten in nieuwsbrieven of de schoolkrant. Ouders worden na het sluiten van het onderzoek automatisch doorverwezen naar de resultaten!