Transparant onderwijs zorgt voor betere prestaties!

Er is een groeiende behoefte aan informatie over de prestaties van scholen. Ouders en leerlingen willen weten hoe scholen presteren. Wij vonden het nodig dat er een plek kwam waar alle ouders en leerlingen hun mening konden geven over hun school.

We vonden het ook nodig om ouders erop te wijzen dat een school meer is dan alleen CITO scores. Vaak is dat het enige waarop ouders letten. Dat is onterecht omdat het ook gaat om thema’s als sfeer of ‘leren in je eigen tempo’ et cetera.

Scholen willen zelf ook weten hoe zij ervoor staan. Goed onderzoek helpt hen een beter kwaliteitsbeleid te hanteren. Zo kunnen zij gericht werken aan een optimale omgeving voor leerlingen, ouders en docenten..

Onderzoek is ook belangrijk om erachter te komen waarin een school zich onderscheidt. Daarom zijn wij in 2008 gestart met het Nationaal Scholenonderzoek. Wij zijn onafhankelijk en worden niet gesubsidieerd.

Klaar om je mening te geven? Klik hier!

Wie zijn wij?

Het Nationaal Scholenonderzoek is een samenwerking tussen:

  • Centrum voor Online Onderzoek
  • Ouders van Nu (Sanoma)
  • Schoolpoort
  • Scholenkeuze.nl
  • Digiloket

Samen zorgen wij ervoor dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd.