FAQ

Wij zijn als onderzoekers gebonden aan de richtlijnen die onze brancheorganisaties opgesteld hebben voor anonimiteit van deelnemers aan onderzoek. Deze houden onder meer in dat we nooit informatie die herleidbaar is naar de personen die deze informatie hebben verstrekt aan anderen zullen geven. We rapporteren alleen over groepen van deelnemers, nooit over individuele deelnemers.

We verzamelen de meningen van alle ouders en bundelen die tot een landelijke rapportage. Als de school van uw kind meedoet, ontvangt de school een rapportage met de meningen van alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld.

U kunt de directie van de school wijzen op het onderzoek. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website www.scholenonderzoek.nl. Eventueel kan scholenonderzoek.nl contact met de school opnemen. Als u dit wilt, kunt u uw contactgegevens en de contactgegevens van de school achterlaten onder het kopje ‘contact’.

Op dit moment richt de website scholenonderzoek.nl zich alleen op basisscholen. In de nabije toekomst starten we ook een tevredenheidsonderzoek voor het voortgezet onderwijs. De planning is dat dit onderzoek in de herfst van 2009 van start gaat.

Op dit moment richt de website scholenonderzoek.nl zich alleen op ouders van kinderen op de basisschool. In de nabije toekomst starten we ook een onderzoek voor leerlingen, zowel op de basisschool als voor het voortgezet onderwijs. De planning is dat dit onderzoek in de herfst van 2009 van start gaat.

Er zijn diverse manieren om dit te controleren. We kunnen niet uit de doeken doen welke dit precies zijn, maar we kijken onder meer naar antwoordpatronen en de identiteit van de computer van de invuller.

We kunnen helaas niets voor uw betekenen als u een klacht heeft, anders dan dat u uw mening over de school kunt geven via de vragenlijst en deze mening wordt meegenomen in de totaalbeoordeling van de school. Met klachten over een school kunt u terecht het Ministerie, de Onderwijs Inspectie of bij de Stichting Onderwijsklachten (www.onderwijsklachten.nl). Zij kunnen u verder helpen.

Alle basisscholen van Nederland zitten in ons systeem en ouders kunnen dus over iedere basisschool in Nederland hun mening geven, ongeacht of deze school deelnemer is aan het onderzoek. Als veel ouders hun mening geven over uw school, dan is er blijkbaar veel behoefte onder ouders om iets te melden over de school.

Ja, er ontstaan altijd verschillen als er wordt overgestapt op een andere methode, de zogenaamde trendbreuk. Hoe groot deze verschillen zijn, kunnen we op voorhand niet zeggen.

Het behoort niet tot de taak van de inspectie een keurmerk af te geven voor instrumenten, toetsen, methodes e.d. die door scholen worden gebruikt. De taak van de inspectie is wel te beoordelen of scholen systematisch hun onderwijsleerproces en het resultaat daarvan evalueren. De inspectie beoordeelt alleen of scholen verkregen gegevens analyseren en vooral of zij in het kader van hun interne kwaliteitszorg, consequenties en maatregelen aan de uitkomsten van de evaluatie verbinden. Het simpelweg op een goede manier meten van tevredenheid van stakeholders is niet voldoende, scholen moeten kunnen laten zien dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan met uitkomsten van metingen aan de slag gaan om zichzelf te verbeteren. Wél stelt de Inspectie dat scholen worden geacht over valide, actuele en relevante kwaliteitsinformatie te beschikken. De uitkomsten van Scholenonderzoek voldoen aan deze eisen.